☝️ Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

MUDr. Gabriela Vavrinová

Primár, klinika ProCare, Bratislava

Vzhľadom na výraznú zmenu životného štýlu, vznik nových typov zamestnaní najmä v súvislosti s rozvojom počítačovej techniky sa dá dnes už konštatovať, že sedenie je väčšinová pracovná poloha. Dlhodobý sed sám ako taký nepredstavuje vhodnú záťaž pohybového aparátu, najmä chrbtice. Sedenie v nevhodných polohách túto záťaž výrazne zhoršuje.

V pasívnej – „ zhrbenej, zvesenej“ polohe dochádza k výraznému preťažovaniu prevážne krčnej i driekovej chrbice. Spomínané preťažovanie sa najprv prejavuje ako stuhnutosť a tupá bolesť, ktorá sa postupne, pri progresii poruchy týka hlbších a hlbších štruktúr a mení na ostrú bodavú bolesť, prípadne spojenú s vyžarovaním, trpnutím.

So zámerom lepšieho nastavenia držania tela a zmiernenia preťažovania kritických úsekov chrbtice sú už roky ponúkané sedenia najrôznejšieho typu. Od opierok, podsedákov, cez fit lopty, kľakačky, až po dynamický sed na takzvaných nestabilných plošinách. Spomínaná nestabilita zabezpečuje aktívne sedenie. Znamená to zachovávanie vzpriamenej polohy za pomoci zapájania svalového systému – najmä hlbokého stabilizačného systému, aj napriek pozornosti smerovanej na inú činnosť (počítač) a nie na svoje telo.

Na našom pracovisku sme za posledné roky testovali viacero „ nestabilných stoličiek“ s pozitívnym efektom na postúru. Stoličky Adaptic prekvapili ľahkosťou a zároveň pevnosťou použitého materiálu, priedušný poťah zlepšuje pocit telesného komfortu.

Hlboký sed s chrbtovou opierkou tela i šije umožňuje optimálne pasívne (oddychové) nastavenie bedrovej chrbtice pri pociťovanej únave svalov. Zároveń je možné v tejto polohe aj pretiahnutie chrbtových svalov. Miera nestability optimálne korešponduje s udržiavaním aktivity hlbokého svalového systému bez nutnej vôľovej kontroly, čím znižuje statickú záťaž chrbtice. Vzhľadom na to je určite prínosom pre ľudí so sedavou prácou.

MUDr. Gabriela Vavrinová

Ako vyzerá správna zdravotná stolička?

Používame cookies.
Súhlasím