☝️Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Adaptic Innovation s. r. o., so sídlom Záhradnícka 46/A, 821 08 Ružinov, IČO: 52478629, IČ DPH: SK2121050041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č., telefón: 0911 910 008, e-mail: [email protected]

  • prevádzkuje e-shop na internetovej stránke www.adaptic.sk
  • za účelom predaja tovaru a prevádzky webovej stránky spracúva určité osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

 


1. Spracúvanie osobných údajov

(i) Spracúvanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak sa pýtate na naše produkty, pracujeme s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom formulára na zadanie otázky. Najčastejšie ide o e-mailovú adresu, meno, priezvisko, telefónne číslo. 

Tieto údaje budeme spracúvať na účely spracovania vášho dopytu, a to po nevyhnutnú dobu. Ak medzi nami nedôjde k uzavretiu zmluvy, vaše osobné údaje budeme spracúvať maximálne 3 mesiace od poslednej komunikácie.

Toto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonávanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.

(ii) Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete, t.j. fakturačnými a kontaktnými údajmi.

S týmito údajmi pracujeme, aby sme splnili našu zmluvu - doručili vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky, sťažnosťami a/alebo otázkami.

Okrem toho budeme údaje spracúvať na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä v oblasti daní a účtovníctva alebo na účely vybavovania reklamácií atď.) 

Toto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našich zákonných povinností.

Tieto údaje budeme spracúvať po dobu dodania tovaru a po dobu vyžadovanú zákonom (najčastejšie 10 rokov od dodania tovaru, čo je doba vyžadovaná daňovými predpismi).

(iii) Newslettre (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste zákazníkom, ktorý nakupuje a pri nákupe nám to nezakázali, použijeme vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo na zasielanie našich informačných bulletinov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected], alebo sa môžete odhlásiť priamo prostredníctvom zasielaného newslettera.

 


2. Kto má prístup k údajom?

Vaše osobné údaje si chránime ako oko v hlave. Mali by ste si však uvedomiť, že osobné údaje (často v zašifrovanej podobe) môžu byť prístupné iným osobám, pretože používame ich nástroje a služby pre našu činnosť. Patria medzi ne napr: 

  • spoločnosti, ktoré sa podieľajú na preprave tovaru
  • spoločnosti zapojené do spracovania platieb
  • spoločnosti poskytujúce účtovné a audítorské služby
  • spoločnosti poskytujúce marketingové služby

Vaše osobné údaje zostávajú v Európskej únii.

 


3. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku www.adaptic.sk. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

 

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atď.) podporujú správu súborov cookie. V rámci nastavení prehliadača môžete manuálne odstrániť, zablokovať alebo úplne vypnúť jednotlivé súbory cookie, prípadne ich zablokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede svojho prehliadača.

Ak máte vo svojom prehliadači povolené súbory cookie, predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookie nášho serveru a súborov cookie od našich spracovateľov.

Na webovej lokalite používame nasledujúce súbory cookie:

  • Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad umožňujú prihlásenie do zabezpečených oblastí webovej lokality a ďalšie základné funkcie webovej lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.

  • Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webovú lokalitu. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

  • Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj tretie strany (napríklad vrátane externých poskytovateľov služieb) a/alebo môžu mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

 


4. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním?

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu alebo o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, požiadať o vymazanie vašich osobných údajov v určitých situáciách a v určitých prípadoch o prenosnosť vašich osobných údajov. Môžete namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu osobných údajov.


Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. októbra 2019.