Len do 18.7.2024 kúpite Adaptic STYLE s 10% zľavou! | Plus 30 dní na vrátenie každého produktu

Stolička pre zdravý chrbát

Adaptívne zdravotné stoličky na celodenné sedenie v kancelárii aj doma. Odstraňujú bolesti chrbta a krčnej chrbtice, spevňujú CORE a zaisťujú senzomotorickú stimuláciu dôležitú pre správnu funkciu chrbtice pri sede.

Unikátny výkyvný sedák
Pre zdravé sedenie

Presadnite na Adaptic

Adaptic stolička

Zdravotné stoličky Adaptic zaisťujú prirodzenú pohyblivosť panvy, ktorá je pre telo žiadaná. Vyvážene aktivujú svaly hlbokého stabilizačného systému chrbtice (HSSP), ktoré sú dôležité pre zdravé postavenie chrbtice. Táto prirodzená funkcia tela zabraňuje chronickým problémom a odstraňuje bolesti chrbta. Adaptic prináša pohodlné a zdravé celodenné sedenie.

Fit lopta

Lekári odporúčajú gymnastickú loptu pri bolestiach chrbta pre cvičenie a rehabilitáciu, pretože aktivuje svalstvo okolo chrbtice. Na celodenné sedenie je však nevhodná, pretože neumožňuje úľavovú pozíciu. Na rozdiel od stoličiek Adaptic sa lopta na sedenie po celý deň nehodí, pretože sedenie bez opory je fyzicky náročné (únosných je max. 30 min. denne).

Kancelárska stolička

Statický sedák stoličky spôsobuje svalovú dysfunkciu (guľatý chrbát) a svalovú dysbalanciu (preťažovanie) v oblasti bedrového segmentu L5/S1 a krčnej chrbtice. To časom vedie k chronickým bolestiam a ďalším negatívnym dôsledkom (operácia). Kancelárska ani ergonomická stolička preto nie sú vhodné na každodenné sedenie v kancelárii.

Víťaz testu zdravotných stoličiek, ktorý uskutočnila prestížna FYZIOklinika v Prahe na Chodove

Adaptic pre zdravý chrbát

 • Odstraňuje bolesti v bedrách

  Výkyvný sedák Adaptic sa prispôsobí pohybom v bedrovej a panvovej oblasti, čím dôjde k aktivácii mnohých funkcií. Chrbtica sa prehne do optimálneho esovitého tvaru, čo je dôležité, pretože stavce majú klinovitý tvar. Zníži sa tak tlak na stavce a medzistavcové platničky, ktorý uľaví od bolesti v bedrách. Počas sedu dochádza k prenosu tlakovej sily z chrbtice na príslušné svalové vlákna, a to chrbtici uľaví od nadmernej záťaže pôsobiacej pri sede. Ďalšia výhoda spočíva v uvoľnení tlaku na bedrá pri pohybe vpred. Pri predklone nad stôl na kancelárskej stoličke dochádza ku "zlomeniu v páse", čím sa zvýši tlak na bedrový segment L5/S1 až na 200 kg. To sa, samozrejme, prejavuje častejšími bolesťami v bedrách. Adaptic však umožňuje plynulý pohyb sedadla vpred, dôjde pri tom k "podsunutiu bedier pod chrbticu", pri ktorom pôsobí oveľa nižší tlak (menej ako polovičný). To všetko má za následok zníženie bolestivých stavov v bedrovej oblasti.

 • Uvoľňuje stuhnutú krčnú chrbticu

  Najčastejšie príčiny bolesti krčnej chrbtice sú statické preťažovania či svalová dysbalancia. Dochádza k tomu tak, že sa pri niekoľkohodinovom sede na statickom sedáku kancelárskej stoličky postupne unavujú vzpriamovače chrbtice, následne dochádza k prepadnutému sedu do polohy okrúhleho chrbta a spolu s tým sa hlava predsúva dopredu. To má za následok jednostranné preťažovanie krčnej chrbtice, čo sa vzápätí prejavuje náhlymi bolesťami. Typickým zdrojom zlého držania tela je sedenie nielen na kancelárskej, ale aj ergonomickej stoličke. Neustávajúca tupá bolesť za krkom vystreľujúca do ramien alebo k lopatkám a obmedzená pohyblivosť krčnej chrbtice signalizuje vertebrogénny krčný syndróm. Jedným z dôsledkov býva dlhotrvajúce neprirodzené držanie hlavy. Preto je opakovaný dlhodobý sed na kancelárskej stoličke nevhodný.

  Pri sede na výkyvnom sedáku Adaptic však dochádza k prirodzenému esovitému prehnutiu chrbtice, čím dôjde k efektívnemu rozloženiu záťaže po celej jej dĺžke, ramená sa stiahnu dozadu a hlava sa zasunie dozadu. Týmto dôjde k odľahčeniu trapézových svalov a uvoľneniu prílišného tlaku na krčnú chrbticu. Pri takomto sede nedochádza k blokáciám, pretože už nie je preťažovaná krčná chrbtica. Následne dochádza k uvoľneniu stuhnutej šije i krku.

 • Spevňuje hlboký stabilizačný systém chrbtice a CORE

  CORE predstavuje stred tela vrátane hlbokého stabilizačného systému chrbtice (ďalej len HSSCH), čo je skupina svalov, ktorých hlavnou funkciou je podpora stability chrbtice a zvládanie väčšej záťaže. Svaly HSSCH sú uložené hlbšie pod povrchovými svalmi. Preto je ich spevňovanie veľmi zložité, možno to však dosiahnuť na výkyvnej stoličke Adaptic. Na stabilitu chrbtice totiž majú veľký vplyv tzv. paravertebrálne svaly. Tie anatomicky delíme na povrchové, ktoré sa "tvarujú" pod kožou a ktorých posilnenie by malo byť cieľom každého dospelého človeka. Druhou vrstvou sú hlboké paravertebrálne svaly, ktoré sú dominantnými stabilizátormi chrbtice, ale ktoré sa "posilňujú" v rámci stereotypných funkcií, ktoré sa aktivujú pri sede na výkyvnom sedáku Adaptic. Dochádza pri tom k aktivácii celého reťazca funkcií. Na prvom mieste sa aktivujú hlboké chrbtové svaly, ďalej povrchové chrbtové svaly, ktoré sú vyvažované hlbokými poprednými svalmi krku (flektormi) a podieľa sa na nej aj súhra medzi svalmi bránice, brušnými svalmi a svalmi panvového dna.

  HSSCH si možno predstaviť ešte inak. Pretože je spodná oblasť bedrovej chrbtice akousi Achillovou pätou ľudského tela, býva častým miestom náhlych alebo chronických bolestí. Chrbtica je totiž v bedrovej oblasti nosným prvkom. A aj keď sú tu stavce a platničky najrobustnejšie, je to samo osebe pre oporu málo. Ľudské telo je však vybavené dômyselným systémom (HSSCH) na prevod tlakovej sily medzi hornou a spodnou časťou tela. Tým máme na mysli "brušnú hydrauliku". Predstavte si oblasť brucha ako valec či vankúš s dvoma piestami (horným a dolným). Steny valca tvoria ploché svaly brucha, bedier a predná plocha bedrovej chrbtice. Dolný piest (menej pohyblivý) tvoria svaly panvového dna, vnútorná stena panvy a najspodnejšia časť brucha. Horný piest (pohyblivejší) tvorí bránica (dýchací sval). Tento mechanizmus posturálnej opory (vzpriamenej polohy tela) umožňuje previesť záťaž z oblasti hrudníka priamo na panvu, a vyhnúť sa tak preťaženiu bedrovej chrbtice. Tlak či hmotnosť preto nie je nesená len samotnou chrbticou, ale aj týmto svalovým "valcom" za predpokladu, že sú svaly v kondícii. Význam brušnej hydrauliky stúpa s predklonom, a to najmä v kombinácii s rotáciou trupu. V prípade ochabnutia týchto svalov sa tlak prenáša na chrbticu, čo môže viesť k poruchám a bolestiam chrbtice.

  Aby nedochádzalo k preťažovaniu chrbtice, je potrebné správne zapojenie hlbokých stabilizačných svalov (HSSCH). Zdravotné stoličky na pružine Adaptic vďaka výkyvnému sedáku tieto svaly spevňujú, čo je pre telo zásadné. Pri sede na statickom sedáku bežnej kancelárskej či ergonomickej stoličky, naopak, dochádza k jednostrannému preťažovaniu len niektorých svalových vlákien, ktoré nesú hlavnú záťaž pri sede, čo sa prejavuje náhlymi či chronickými bolesťami.

 • Spevňuje chrbtové a brušné svaly

  Pri sede na zdravotnej stoličke Adaptic dochádza k aktivácii hlbokých stabilizačných svalov chrbtice (HSSCH - pozrite predchádzajúci bod) aj chrbtových a brušných svalov. Stabilizačná súhra svalov umožňuje postavenie chrbtice zodpovedajúce optimálnemu statickému zaťaženiu. Prostredníctvom aktivácie svalov dochádza k zakriveniu chrbtice a umožňuje rovnomerné zaťaženie jednotlivých chrbticových segmentov (stavcov).

  Toto vzpriamené držanie chrbtice je zabezpečené spoločnou aktivitou svalov. Dlhé, na seba nadväzujúce svaly by spôsobili vykývanie jednotlivých segmentov chrbtice, preto je pre stabilizáciu chrbtice zásadná súhra medzi krátkymi hlbokými svalmi a dlhými povrchovými svalmi. Ide o súhru medzi hlbokými chrbtovými svalmi a bránicou, panvovým dnom a brušnými svalmi, ktoré sú hlavnou oporou brušnej dutiny a spoluregulujú vnútrobrušný tlak.

  Poruchy v oblasti HSSCH sú jednými z najvýznamnejších funkčných faktorov spôsobujúcich bolesti v chrbte. Jednotlivé segmenty (stavce) sú pri pohybe nedostatočne fixované, resp. sú fixované v nevýhodnom postavení. To vedie k výraznému chronickému preťažovaniu a k nedostatočnej svalovej ochrane jednotlivých segmentov chrbtice počas pohybu pri statickom zaťažení a pri pôsobení vonkajších síl. Keďže svaly fungujú spoločne ako jedna funkčná jednotka a dysfunkcia (narušená funkcia) jedného z nich znamená vždy dysfunkciu celého tohto systému, je správna funkcia chrbtových a brušných svalov dôležitá. Vďaka pohyblivému sedáku na stoličke Adaptic dochádza k aktivácii a spevňovaniu chrbtových a brušných svalov, čo vedie k správnemu fungovaniu chrbtice, tzv. posturálnej funkcii (vzpriamené držanie tela).

 • Správne zaťažuje medzistavcové platničky
 • Predchádza skolióze

  Skolióza je jednou z deformácií chrbtice (predozadná, bočná), ktorá sa prejavuje posunom stavcov do rôznych uhlov (bočné, rotácia). Dochádza tak k nesprávnemu zakriveniu chrbtice, a tým aj nemožnosti jej správneho postavenia. Vznikajú bolesti, a to najmä v bedrovej a krčnej oblasti. Najčastejšie sa bolesti v ťažších prípadoch skoliózy prejavujú pri sede a chôdzi. Dochádza k vyššiemu namáhaniu väzov a bolesti sa môžu postupne zvyšovať. Skolióza sa všeobecne delí na funkčnú a štrukturálnu. Funkčná skolióza je charakteristická tým, že je možné jej krivky aktívne vyrovnať (nie sú fixované). Dlhšie trvajúca funkčná skolióza prechádza do štrukturálnej. Štrukturálna skolióza sa prejavuje deformáciou a rotáciou stavcov. Jedna z možností, ako predísť prehlbovaniu skoliotickej krivky, je zvýšenie úrovne svalovej štruktúry trupu formou aktívneho sedenia na zdravotnej stoličke Adaptic. Pri sede na výkyvnom sedáku na pružine totiž dochádza k špirálovej a vertikálnej stabilizácii. Dochádza k spevňovaniu chrbtových a brušných svalov. Tým je možné skolióze predchádzať alebo ju v určitých prípadoch zmierniť.

 • Zlepšuje vzpriamené držanie tela
 • Narovná guľatý chrbát

  Dlhodobé sedenie s guľatým chrbtom (prakticky všetky kancelárske aj ergonomické stoličky) zvyšuje tlak na medzistavcové platničky, ktorý nie je symetricky rozložený. Na prednej strane je platnička zaťažená vyšším tlakom než na zadnej strane, čím dochádza k jej klinovitej deformácii a preťažovaniu väzivového aparátu, ktorý sa podieľa na stabilizácii platničky. Jadro platničky sa posúva, čím môže dôjsť k tlaku na nervovú štruktúru. Nesprávne sedenie na kancelárskych stoličkách, ktoré nútia sedieť s guľatým chrbtom, tak môže prispievať k poškodeniu medzistavcových platničiek. Adaptic stoličky sú konštruované tak, aby sa sedák nakláňal vpred aj do strán presne podľa potrieb pohybov panvy. Týmto dochádza k správnemu esovitému prehnutiu chrbtice, čo eliminuje zlé sedenie a znižuje tlak na platničky. Zdravotné stoličky Adaptic aktivujú svaly okolo chrbtice, čím dochádza k stabilizácii svalového chrbticového korzetu a následnému prehnutiu chrbtice do prirodzenej esovitej pozície.

 • Zvyšuje prekrvenie nôh
 • Znižuje tlak na žalúdok a pľúca
 • Na celodenné sedenie
 • Pohodlná a flexibilná
 • Unikátna pohyblivosť panvy
 • Umožňuje prirodzený pohyb
 • Prispôsobuje sa telu

Produkty

Ako vyzerá správna zdravotná stolička? Pozor na 4 dôležité podmienky!