☝️ Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Bc. Jana Bouzková

Fyzioterapeut

Stolička Adaptic umožňuje dlhodobý sed pri ideálne nastavených parametroch správneho sedu, aretácia sedadla nie je nutná, nutná je aretácia oporných bodov vášho tela. Používanie tejto stoličky vedie k podvedomej chuti sa pohybovať bez toho, aby nás táto chuť odvádzala od práce.

Názory na zásady správneho sedu prechádzajú určitou genézou, a tak sa môžeme stretnúť s rôznymi, často odlišnými výklady. Odborníci sa však zhodujú v jednom, a tým je neurofyziologický základ ľudského tela. Človek je už prenatálne naprogramovaný na správny pohybový vývoj, ktorého kvalita garantuje do budúcna aj maximálnu elimináciu bolestivých stavov. To všetko pri splnení základnej podmienky zdravého vývoja, a tou je pravidelná pohybová aktivita. Ľudské telo je anatomicky, fyziologicky i neurologicky naštartované na pravidelný, rytmický a kontinuálny pohyb. Ak tieto potreby nenapĺňa, vytvárame substitučné pohyby, umožňujeme svalom zlý timing, ich adaptáciu na náhradné pohybové vzory a postupnú nocicepciu. A až bolesť je signálom k zmene, najlepšie k zmene pohybových návykov, najrýchlejšie k zmene kvality získaných návykov.

Kvalitu preferovaného pohybu, v našom prípade sede, najrýchlejšie zmeníme voľbou správnej stoličky a ergonomickou úpravou pracovného prostredia. Detailne nastavené parametre správne zvolené stoličky umožňujú telu vytvoriť oporné body, ktoré zaistia dynamickú stabilizáciu chrbtice, správnu posturálnu funkciu bránice, optimálne zapojenie chrbtových a krčných svalov. Pri splnení týchto podmienok je chrbtica ekonomicky a energeticky najmenej namáhaná a pri nastavení správnej výšky pracovnej plochy či napr. monitora negeneruje signály preťaženia.

Stolička Adaptic nastavenie správnych kritérií pre dokonalý sed nielen že umožňuje, ale ponúka obrovský bonus v podobe výkyvného sedáku na pružine.

Každá dlhotrvajúca pozícia tela sa totiž nevyhne adaptácii na zvolené podmienky a každá adaptácia postupne zníži ostražitosť neuroregulačných mechanizmov nášho tela. Primeraná labilita sedadla nastaví repetitívne, drobný a okom nepostrehnuteľný pohyb, ktorý udržuje správnu funkciu jednotlivých osových segmentov, neustále vracia postavenie chrbtice a jej prepojenie s panvou do stabilnej pozície. Pri tomto dynamickom spôsobe sedenia je komplex šijových, chrbtových a panvových svalov pohybom stále stimulovaný, sú aktívne oživované proprioceptívne mechanizmy, vedúce k optimálnemu, energeticky nenáročnému zapojeniu svalov, kĺbov a väzivového aparátu.

Používame cookies.
Súhlasím