☝️Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Spevňuje hlboký stabilizačný systém chrbtice a CORE

Spevňuje hlboký stabilizačný systém chrbtice a CORE

CORE predstavuje stred tela vrátane hlbokého stabilizačného systému chrbtice (ďalej len HSSCH), čo je skupina svalov, ktorých hlavnou funkciou je podpora stability chrbtice a zvládanie väčšej záťaže. Svaly HSSCH sú uložené hlbšie pod povrchovými svalmi. Preto je ich spevňovanie veľmi zložité, možno to však dosiahnuť na výkyvnej stoličke Adaptic. Na stabilitu chrbtice totiž majú veľký vplyv tzv. paravertebrálne svaly. Tie anatomicky delíme na povrchové, ktoré sa "tvarujú" pod kožou a ktorých posilnenie by malo byť cieľom každého dospelého človeka. Druhou vrstvou sú hlboké paravertebrálne svaly, ktoré sú dominantnými stabilizátormi chrbtice, ale ktoré sa "posilňujú" v rámci stereotypných funkcií, ktoré sa aktivujú pri sede na výkyvnom sedáku Adaptic. Dochádza pri tom k aktivácii celého reťazca funkcií. Na prvom mieste sa aktivujú hlboké chrbtové svaly, ďalej povrchové chrbtové svaly, ktoré sú vyvažované hlbokými poprednými svalmi krku (flektormi) a podieľa sa na nej aj súhra medzi svalmi bránice, brušnými svalmi a svalmi panvového dna.

HSSCH si možno predstaviť ešte inak. Pretože je spodná oblasť bedrovej chrbtice akousi Achillovou pätou ľudského tela, býva častým miestom náhlych alebo chronických bolestí. Chrbtica je totiž v bedrovej oblasti nosným prvkom. A aj keď sú tu stavce a platničky najrobustnejšie, je to samo osebe pre oporu málo. Ľudské telo je však vybavené dômyselným systémom (HSSCH) na prevod tlakovej sily medzi hornou a spodnou časťou tela. Tým máme na mysli "brušnú hydrauliku". Predstavte si oblasť brucha ako valec či vankúš s dvoma piestami (horným a dolným). Steny valca tvoria ploché svaly brucha, bedier a predná plocha bedrovej chrbtice. Dolný piest (menej pohyblivý) tvoria svaly panvového dna, vnútorná stena panvy a najspodnejšia časť brucha. Horný piest (pohyblivejší) tvorí bránica (dýchací sval). Tento mechanizmus posturálnej opory (vzpriamenej polohy tela) umožňuje previesť záťaž z oblasti hrudníka priamo na panvu, a vyhnúť sa tak preťaženiu bedrovej chrbtice. Tlak či hmotnosť preto nie je nesená len samotnou chrbticou, ale aj týmto svalovým "valcom" za predpokladu, že sú svaly v kondícii. Význam brušnej hydrauliky stúpa s predklonom, a to najmä v kombinácii s rotáciou trupu. V prípade ochabnutia týchto svalov sa tlak prenáša na chrbticu, čo môže viesť k poruchám a bolestiam chrbtice.

Aby nedochádzalo k preťažovaniu chrbtice, je potrebné správne zapojenie hlbokých stabilizačných svalov (HSSCH). Zdravotné stoličky na pružine Adaptic vďaka výkyvnému sedáku tieto svaly spevňujú, čo je pre telo zásadné. Pri sede na statickom sedáku bežnej kancelárskej či ergonomickej stoličky, naopak, dochádza k jednostrannému preťažovaniu len niektorých svalových vlákien, ktoré nesú hlavnú záťaž pri sede, čo sa prejavuje náhlymi či chronickými bolesťami.