☝️Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Krčná chrbtica

Krčná chrbtica je oblasť chrbtice v blízkosti krku. Skladá sa zo 7 stavcov (označovaných C1-C7), ktoré sa vyznačujú nízkym telom, bočnými výbežkami, otvormi pre cievy a nervy. Špecifický je tŕňový výbežok, ktorý je na konci rozdvojený. Najvýraznejšími stavcami krčnej chrbtice sú atlas a axis. Atlas (označený C1) nemá tŕňový výbežok, v tele je veľký otvor a má veľké kĺbové plôšky. Axis (označená C2) má 1 dodatočný výčnelok ( čap), pôvodne bol čap telom atlasu, spolu zabezpečujú pohyb hlavy.

Viac informácií o krčnej chrbtici nájdete v našom článku.