☝️ Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Ako funguje chrbtica a čo spôsobuje bolesť chrbta

Ak sa zaujímate o zdravé sedenie, mali by ste niečo vedieť o chrbtici, ktorá je základnou osou tela a preto má jej správne postavenie vplyv na to, ako sa cítime, keď veľa sedíme.

Zo školy si možno pamätáte, že chrbtica je dvakrát esovito prehnutá, čo zaisťuje jej pružnosť. Chrbtica človeka má 32-34 stavcov tvoriacich päť segmentov - odhora nadol je to časť krčnej, hrudnej, driekovej, krížovej a kostrčovej. V jednotlivých segmentoch majú všetci ľudia rovnaký počet stavcov (krčných je sedem, hrudných dvanásť, bedrových a krížových po piatich), líšime sa len v kostrčovej časti (človek ich má 3-5), ktorá zrastá v kostrč (čo je zakrpatený pozostatok zvieracieho chvosta ).

Zdravé sedenie má vplyv na bedrovú chrbticu, ktorá je zo všetkých segmentov najmenej pohyblivá, ale nesie najväčšiu hmotnosť tela.

Aby sme rozumeli tomu, ako vznikajú naše ťažkosti v dôsledku nesprávneho postavenia chrbtice, mali by sme pochopiť jej štruktúru a fungovanie. Kosti označované ako stavce sú jej základnými stavebnými kameňmi. Cez jednotlivé stavce prebieha chrbticový kanál s miechou. Priestor medzi jednotlivými stavcami vypĺňajú pružné doštičky známe ako platničky. Zjednodušene môžeme povedať, že ak s chrbticou nesprávne zaobchádzame, dochádza k deformácii platničiek a zúženiu miechového kanála - bolesť nám dáva signál, že niečo nie je v poriadku.

Veľmi často nás môže chrbát bolieť iba nárazovo z preťaženia, príčinou ale môže byť aj vyhreznutá platnička, ktorá už vyžaduje odborný zásah. V každom prípade vám odporúčame pri dlhodobejšej bolesti chrbta navštíviť fyzioterapeuta, ktorý si bude vedieť rady s nápravou, prípadne vás pošle k ortopédovi.

Adaptic tím autorov

Skupina autorov pod značkou Adaptic, ktorí sa zaoberajú zdravým sedením. Pracujú na vývoji nových zdravotníckych výrobkov alebo pomáhajú zákazníkom pri výbere správnej stoličky.

Viac článkov

Súvisiace produkty

Stále scrollujete? Môžete čítať ďalej!

Používame cookies.
Súhlasím