Len do 18.7.2024 kúpite Adaptic STYLE s 10% zľavou! | Plus 30 dní na vrátenie každého produktu

Mgr. Kateřina Honová, DiS.

Fyzioterapeut, lektor

Som fyzioterapeutka s viac ako 16 rokmi praxe so zameraním na funkčné poruchy pohybového aparátu, traumatológiu a ortopédiu. Certifikovaný DNS terapeut (metóda prof. Kolára), inštruktor zdravotnej telesnej výchovy s certifikáciou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, a lektor AKRIS (Akreditované vzdelávacie programy Ministerstva práce a sociálnych vecí).

Som členom 3 lekárskych spoločností a jednej fyzioterapeutickej. Prednášam na kongresoch a venujem sa publikačnej činnosti. V roku 2018 v nakladateľstve CPress vyšla moja kniha o rehabilitácii úrazových a pooperačných stavov kolenného kĺbu.

Môj príbeh

Vo svojej praxi sa snažím kombinovať špičkové vzdelanie z oblasti fyzioterapie ( 2. lekárska fakulta UK pod vedením prof. Koláře) so skúsenosťami, ktoré som získala lektor (ako správne vysvetľovať) a inštruktor aerobiku a kompenzačných cvičení (ako správne cvičiť). Mojím cieľom je tieto svety prepojiť a získať tak čo najväčší benefit pre daného klienta.

Sama mám s rehabiitáciou aj obsiahlu skúsenosť ako pacientka. V 17 rokoch mi po ťažkom úraze po páde z koňa hrozila podkolenná amputácia. Veľmi dobre teda poznám liečbu aj z druhej strany. A nielen vďaka tomu mi nechýba ani poriadna dávka empatie.

Odborná činnosť

 • 52 špecializačných školení a kurzov z oblasti fyzioterapie a fitness
 • 39 článkov v odborných a populárno náučných periodikách (Ortopédia, Rehabilitácia a fyzikálne lekárstvo, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Fyzioterapia ai.)
 • 29 prednášok na kongresoch
 • 10 vlastných celodenných kurzov pre fyzioterapeutov a pracovníkov v sociálnych službách
 • 1 knižná monografia, niekoľko eBookov, online kurz

Vzdelanie

Odborné kurzy a workshopy

 • 2021: Vyšetrenie pohybového aparátu športovcov
 • 2021: ComplexCore – Musculosceletal screeninngs
 • 2020: Využitie nových poznatkov v liečbe jaziev a základy viscerálnej terapie
 • 2020: Stabilizácia ramenného a bedrového kĺbu
 • 2019: Chodidlo & noha
 • 2018: Vybrané techniky fyzioterapie a ich využitie v športe
 • 2018: Terapeutické využitie kompresnej gumy CompreFloss
 • 2018: Fit Pain Free – kurz zakončený skúškou
 • 2018: Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy detí a dospelých
 • 2017: Panvové dno postavené na nohy
 • 2017: Kineziologický rozbor športovcov
 • 2017: Naboso Flow; Run Injury Free
 • 2017: Všeobecná športová príprava detí
 • 2017: Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • 2017: Fit Pain Free – workshop
 • 2017: Kondičný tréner detí a mládeže
 • 2017: Vývojová kineziológia vo fitness
 • 2017: Functional Movement Screen
 • 2016: Ground Force Method Instructor
 • 2016: Inštruktor fitness
 • 2016: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS), časť D – záverečná skúška
 • 2016: Špirálna stabilizácia chrbtice. Špecializácia Futbal
 • 2016: Kettlebell workshop
 • 2016: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť C
 • 2016: Funkčná stabilizácia lopatiek
 • 2015: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť B
 • 2015: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť A
 • 2015: Core level part 2
 • 2014: Funkčná aktivácia nohy
 • 2014: Roller / ball mobility
 • 2013: Mechanical diagnosis and therapy. Part A. Lumbar spine. (McKenzie)
 • 2013: Mobilizácia rebier metódou Mojžišovej
 • 2012: Reťazenie porúch v pohybovom aparáte a vertebroviscerálne vzťahy
 • 2012: TRX suspension training workshop
 • 2012: Trampies workshop
 • 2012: Problematika funkčných porúch TMJ
 • 2012: Kineziotaping
 • 2012: Flexi-bar basic
 • 2011: SM-systém. Špirálna stabilizácia chrbtice – časť A
 • 2011: Flowin core
 • 2011: Segmentačná diferenciácia a aktivácia senzomotorickej funkcie s využitím balančných podložiek PROPRIOFOOT CONCEPT®
 • 2011: BOSU® rehab
 • 2011: BOSU® core
 • 2011: Využitie moderného fitness štýlu bosu vo fyzioterapii
 • 2011: Dornova metóda
 • 2010: Info – Vojta metóda
 • 2008: Mäkké a mobilizačné techniky
 • 2007: Aktivácia pohybového systému v polohách vývojovej kineziológie s využitím princípov metódy R. Brunkow – nadstavbový kurz
 • 2007: Práca s neurálnymi štruktúrami na podklade Maintlandovho konceptu
 • 2007: Metóda Brunkow
 • 2007: Stabilizácia chrbtice
 • 2006: Projekcia bolesti v pohybovom aparáte
 • 2006: ABS (anti-blok systémová) masáž
 • 2006: Banková masáž