☝️Vedeli ste, že nám môžete stoličku Adaptic vrátiť až 30 dní od zakúpenia? ☺️

Predchádza skolióze

Predchádza skolióze

Skolióza je jednou z deformácií chrbtice (predozadná, bočná), ktorá sa prejavuje posunom stavcov do rôznych uhlov (bočné, rotácia). Dochádza tak k nesprávnemu zakriveniu chrbtice, a tým aj nemožnosti jej správneho postavenia. Vznikajú bolesti, a to najmä v bedrovej a krčnej oblasti. Najčastejšie sa bolesti v ťažších prípadoch skoliózy prejavujú pri sede a chôdzi. Dochádza k vyššiemu namáhaniu väzov a bolesti sa môžu postupne zvyšovať. Skolióza sa všeobecne delí na funkčnú a štrukturálnu. Funkčná skolióza je charakteristická tým, že je možné jej krivky aktívne vyrovnať (nie sú fixované). Dlhšie trvajúca funkčná skolióza prechádza do štrukturálnej. Štrukturálna skolióza sa prejavuje deformáciou a rotáciou stavcov. Jedna z možností, ako predísť prehlbovaniu skoliotickej krivky, je zvýšenie úrovne svalovej štruktúry trupu formou aktívneho sedenia na zdravotnej stoličke Adaptic. Pri sede na výkyvnom sedáku na pružine totiž dochádza k špirálovej a vertikálnej stabilizácii. Dochádza k spevňovaniu chrbtových a brušných svalov. Tým je možné skolióze predchádzať alebo ju v určitých prípadoch zmierniť.